Wie we zijn

5Consultancy is een adviesbureau dat diensten levert in technische projecten in elke fase.
Daarnaast leveren wij producten op in de vorm van projectdocumentatie.
Dit doen wij voor overheden, het mkb, multinationals, en andere dienstverleners.

Samen werken we aan projecten met actuele kennis van ontwerp- en bouwprocessen, om tot betere producten en gewenste resultaten te komen.
Bij alles wat we doen draait het om integriteit en kwaliteit, met de nadruk op tegengaan van verspilling van tijd en middelen.
Onze adviezen hebben pas écht zin, als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren.
En wanneer werkzaam voor de overheid, zij daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten.