systems engineering

Project management

Het toepassen van Systems Engineering in een project begint met het helder en gestructureerd vastleggen van de uitgangspunten. 
Vanuit een projectopdracht met een zekere projectscope en het ter beschikking gestelde team en belanghebbenden zal een begin gemaakt moeten worden. 
Hoe maak je een gestructureerd projectplan, hoe deel je het werk in, hoe bouw je de planning op, welke documenten en analyses moeten er gemaakt worden en wat besteed je misschien wel uit?

Opstellen van specificaties

Een projectopdracht heeft altijd te maken met klanteisen die als uitgangspunt dienen voor het maken van een ontwerp en technische specificatie, een Systeemspecificatie. 
Deze systeemspecificatie vormt de basis voor de vraagspecificatie als onderdeel van het contract. 
Het gestructureerd vastleggen van deze klanteisen, afkomstig van belanghebbenden van het project, en het beoordelen ervan is een belangrijk proces bij aanvang van het project. 
Het succes van een project is voor een groot deel afhankelijk van hoe invulling wordt gegeven aan deze klanteisen in het ontwerptraject, contract en realisatie van het bouwwerk of systeem.

Verifiëren & Valideren

Hier komt de tekst

BIM & OTL

Hier komt de tekst