wat doen wij

5Consultancy heeft ruime ervaring in de voorbereiding en uitvoering van technische projecten. Wij opereren gericht in 5 verschillende technische sectoren, zijnde Infrastructuur, Energie, Industrie, Civiele Techniek en Maritiem.
We zijn een klein team met vaste medewerknemers en versterken ons team met zelfstandige specialisten specifiek voor projecten die daar om vragen. We onderhouden ons netwerk continu en werken samen met vaste zelfstandige specialisten, zodat onze werkwijze een routine is en we uit kunnen gaan van betrouwbare partners op projecten.  
Ook werken we met studenten die een masterstudie doorlopen en ondersteunen ze daarbij in het opdoen van werkervaring en in de opstart na het behalen van hun diploma. Ook begeleiden we regelmatig studenten in het afstudeerwerk en hebben we vaak opdrachten voor hen beschikbaar om op af te studeren. Daarbij is 5Consultancy partner van de TUDelft en draagt bij aan het vak ontwerpen voor civiele techniek studenten.  Ons netwerk met professoren van de TUDelft is daarom ook warm en divers.

5Consultancy biedt haar diensten aan in elke fase van de projectlevenscycli. De volgende fasen zijn kenmerkend voor technische projecten, wij bieden onze expertise ook desbetreffend aan, onderstaande een beknopte indeling hiervoor:  

1 Initiatieffase / Contractvoorbereidingsfase


Een technisch project start altijd met een behoefte of initiatief dat uitgewerkt en ontworpen moet worden. De projectvoorbereiding, op maken van een referentie- of voorontwerp en het opstellen van een contract zijn kenmerkende activiteiten voor deze fase. 5Consultancy is gespecialiseerd in het toepassen van systems engineering, deze werk- en denkwijze biedt goede handvaten om een project op gestructureerde wijze op te starten en expliciet het projectdossier op te bouwen.
Het opstellen van klanteisenspecificaties, systeemspecificaties en vraagspecificaties is dan ook een van onze specialismen.
We hebben ruimte ervaring met de verschillende contract vormen zoals E&C, D&C en DBFM. Voor maritiem en industrie gerelateerde projecten zijn dit veelal de FIDIC standaarden. 

2 Aanbestedingsfase / Tenderfase 

We bieden ondersteuning bij tenders/ aanbestedingen en zijn gespecialiseerd in het schrijven van de EMVI documentatie. Dit doen we in samenwerking met de specialisten van de klant en brengen het geheel op gestructureerde wijze op papier, waarbij nauwlettend de toegevoegde waarde benadrukt wordt en we erop toezien dat deze beloftes ook daadwerkelijk in het plan van aanpak van de klant landen. Tijdens de tenderfase adviseren we vaak in de dialoog met de opdrachtgever, voorzien we in de analyse van eisen en identificeren we ontbrekende informatie of grijze gebieden in het contract. Door nauw betrokken te zijn in deze dialoogfase zijn we ook in staat om de EMVI documentatie specifiek en doeltreffend op te stellen.

3 Realisatiefase / bouwfase


5Consultancy levert uiteenlopende ondersteuning aan haar klanten in de realisatiefase. Dit kan zijn door invulling te geven aan een functie voor project management, constructie management, contract management of systems engineering. Ook leveren we regelmatig ondersteuning als team en voorzien we in een deel van de werkzaamheden. Vaak is het bundelen van meerdere werkpakketten zinvol en efficiënt en is incidentele inzet van expertise voldoende. Dit kan bijvoorbeeld het opzetten en bijhouden van een detailplanning zijn, het beheren van eisen en toezien op verificaties ervan of het opstellen van projectdocumentatie bij aanvang van het project. Steeds vaker vragen opdrachtgevers verificatie-rapportages om inzicht te hebben in voortgang van het project en bewijsvoering af te dwingen in ontwerp en uitvoering.
Kortom we ontlasten onze klanten op piekmomenten van projecten met onze expertise, zo blijft de druk op eigen personeel gering en houdt onze klant focus op haar eigen kerncompetenties en vakkennis.

Ook bieden we ondersteuning op het gebied van Auditing en QHSE-management. Vaak zetten overheden systeemgerichte contract-beheersing [scb] in als sturingsmiddel van het contract, hiervoor worden met regelmaat audits gehouden bij de opdrachtnemer. 5Consultancy voorziet in de voorbereiding, het doorlopen van dergelijke audits en formele vastlegging van bevindingen en opvolging.

4 Testfase & Oplevering


Alvorens tot oplevering en overdracht van een bouwwerk of systeem over te kunnen gaan moet de functionaliteit en goede werking getest en aangetoond worden. 5Consultancy ondersteund haar klanten in het opstellen van testplannen, identificeren van vereiste bewijsdocumentatie en archivering ervan voor het verificatie-dossier.