Project strandeiland Amsterdam

5Consultancy heeft in oktober 2020 een nieuw project erbij in opdracht van Waternet.
Strandeiland is het tweede eiland van de 2e fase van IJburg. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels gereed, het eiland wordt op dit moment opgespoten, en de woningbouw start in 2022. Strandeiland wordt een woonwijk met circa 8.000 woningen en ruim 200 utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, winkels, horeca etc.). Waternet gaat dit voorbereiden en realiseren.

Het project bestaat voor Waternet globaal uit de volgende onderdelen:
Voorbereiden en realiseren van een waterzuivering, een systeem inzamelen en transporteren van afvalwater, riolen en het drinkwaternet ten behoeve van het eiland. 

Door de omvang en complexiteit moet steeds meer informatie beheerst worden. Hiertoe wordt Systems Engineering ingezet op het project op gestructureerde wijze in te richten, contracten voor te bereiden en de realisatie te begeleiden. Daarbij zullen de ervaringen met Systems Engineering en toegepaste methodieken op het project geavalueerde worden en bijdragen aan een standaard projectaanpak voor Waternet.